Disclaimer
×

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de grafische weergave van de Score-risicofunctie.

Sample notification
Ja Nee
M
V
b.v. 5.3
b.v. 0.9
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Risicoschatting is van toepassing voor de leeftijd 40-70 jaar en voor diabetes- en reumapatienten de leeftijd 25-55 jaar
 
Wijzigen risicofactoren

Advies

Bij de berekening van de grafieken maken wij gebruik van de SCORE-risicofunctie zoals vermeld in de NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement jan. 2012'. De score risicofunctie geldt voor de leeftijd van 40-70 jaar. Bij een jongere leeftijd dan 40 wordt het percentage getoond vanaf 40 jaar. Bij een leeftijd boven de 70 jaar wordt automatisch het risico van een 70 jarige weergegeven. Met de muis over de knopen van de curve gaan geeft het risico weer dat bij die leeftijd past. De groene lijn geeft het risico weer van een laag risico patient met een bloeddruk van 120 en een chol/HDL ratio van 4.0. Er wordt gebruik gemaakt van 2 algoritmes; een algoritme tot 65 jaar en een ander algoritme voor de leeftijd 65-70 jaar, dit verklaart de knik in de curve bij 65 jaar.

Voeg toe aan Caresharing Als u een CareSharing account aanmaakt, kunt u de scores bewaren voor latere inzage.